วนอุทยานน้ำตกแม่โท

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานน้ำตกแม่โท ตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 มีอาณาเขตทิศเหนือจดป่าธรรมชาติ ทิศใต้จดลำห้วยทราย ทิศตะวันออกจดป่าธรรมชาติ ทิศตะวันตก จดเขตหมู่บ้านปูนหลวง


     ลักษณะภูมิประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 600-965 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ย 40% มีลำห้วยแม่โทไหลผ่านกลางพื้นที่ ลำห้วยหินโทไหลผ่านด้านทิศเหนือ ลำห้วยหลุไหลผ่านด้านทิศใต้และน้ำแม่ปูนหลวงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก

     พืชพรรณและสัตว์ป่า สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง แดงน้ำ ตะแบก ตะเคียนหิน มะค่าโมง สะเดาช้าง มะม่วงป่า มะไฟ ส้าน ลำใยป่า เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่เฮี้ย กล้วยป่า ขิง ข่า เฟิร์น สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เก้ง หมูป่า อีเห็น แมวป่า กระจง ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกชนิดต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานน้ำตกแม่โท ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57150

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดเชียงราย ขับรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เมื่อถึงสามแยกแม่สรวยให้แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1019 ถึงเขตอำเภอเวียงป่าเป้า ระยะทาง 66 กม. จากนั้นไปตามทางลูกรังจะถึงบ้านแม่ปูนล่าง ระยะทาง 10 กม. จากนั้นเข้าสู่เส้นทางสำรองก็จะถึงน้ำตกแม่โท ระยะทางประมาณ 10 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ    

     น้ำตกแม่โท เป็นน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้น สูง 5-10 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกแห่งนี้เกิดจากลำห้วยแม่โท มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ห้อมลอมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปกคลุมให้ความร่มรื่น

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     วนอุทยานน้ำตกแม่โท โทร 053-711-402
Visitors: 151,271