วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

ประวัติความเป็นมา

     กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 932/2545 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 เรื่อง จัดตั้งน้ำตกตาดควัน โดยให้จัดตั้งพืชที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาวและป่าน้ำซ้อ เนื้อที่ 2,100 ไร่

     ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยภูเขา 3 ลูก ที่เป็นภูเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 440-674 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ 30 % มีลำห้วยตาดควันไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ลำห้วยแม่ต๋ำไหลผ่านด้านทิศใต้ โดยลำห้วยตาดควันและลำห้วยแม่ต๋ำจะไหลมารวมกันเป็นลำน้ำแม่ต๋ำทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลำห้วยตาดควันและลำห้วยแม่ต๋ำเป็นห้วยขนาดใหญ่และมีน้ำไหลตลอดปี

     ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 5 องศาเชลเซียส
ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเชลเซียส

     พืชพรรณ ป่าเป็นป่าดิบแล้ง สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ยางแดง ตะแบกแดง มะค่าโมง ประดู่ เติม ยมหิน แดงน้ำ ลำพูป่า เป็นต้น ไม้พื้นล่างเป็นพวกไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่หก กล้วยป่า หญ้าคา สาบเสือ เอื้องหมายนา เฟิร์น บอน

    สัตว์ป่า ที่พบมีจำนวนน้อยและเป็นสัตว์ขนาดเล็กจำพวกนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ฟันแทะ งูและปลาชนิดต่างๆ

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานน้ำตกตาดควัน ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57140

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองเชียงราย เมื่อถึงบ้านหัวดอย ให้ขับมุ่งหน้าไปอำเภอพญาเม็งรายตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ประมาณ 40 กม. โดยเดินทางไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 เมื่อถึงบ้านป่าม่วงประมาณ 14 กม. ไปบ้านหมื่น 2.5 กม. จะเป็นถนนกรมโยธาธิการ สายบ้านป่าม่วง-บ้านสันเวียง ให้เลี้ยวขวาไปทางบ้านแม่ต๋ำน้ำตกตามถนนกรมโยธาธิการ สายบ้านป่าหมื่น-บ้านสันเวียง ระยะทาง 4 กม. แล้วเดินทางต่อถึงวนฯอีก 8 กม. ถนนช่วงนี้จะเป็นดินลูกรัง รวมระยะทางทั้งหมด 74.5 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกตาดควัน เป็นน้ำตกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกมีความสูงชันและสวยงาม ด้านล่างของน้ำตกจะมีสระน้ำ ในฤดูหนาวจะเกิดละอองน้ำที่มีลักษณะคล้ายหมอกควันสีขาวปกคลุม จึงได้ชื่อว่าน้ำตกตาดควัน รอบๆน้ำตกเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

Visitors: 151,356