เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา ต่อมาทางราชการได้สร้างเขื่อนกั้นทางน้ำ จึงทำให้เกิดเป็นทะเลสาบย่อยๆขึ้น มีพื้นที่ประมาณ 2,711 ไร่ เป็นที่อาศัยหากินของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพวกนกน้ำ เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดผี นกอีลุ้ม นกอีล้ำ นกอีโก้ง นกกวักนกกระสานวล เป็นต้น ตลอตจนนกกระยางชนิดต่างๆ ประกอบกับภูมิประเทศมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประกาศให้บริเวณพื้นที่หนองบงคายเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2528 เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในบริเวณนี้ให้ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยตลอดไป

สถานที่ตั้ง

     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอแม่จัน ระยะทางประมาณ 30 กม. จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 บ้านกู่เต้า ให้แยกขวาเข้าไปบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ระยะทางประมาณ 1 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

      บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นผืนน้ำเงียบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและทัศนศึกษาธรรมชาติชีวิตของนกชนิดต่างๆ เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดหอม นกเป็ดลาย นกกาใหญ่ เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณหลังเขื่อน จะมีนกมาอาศัยอยู่มากในช่วงฤดูหนาว และมีประชาชนมาทัศนศึกษากันเป็นจำนวนมาก

ค่าเข้าชมสถานที่

     คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

     ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 10 บาท

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตลอดเวลา

เบอร์โทรติดต่อ

     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย โทร 085-716-6549 , 097-994-3325 , 080-059-1582

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

Visitors: 151,522