วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ประวัติความเป็นมา

     วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ในสังกัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ.2519 นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ตำบลห้วยใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ ต่อมา คณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ 60 ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งหมด 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม"

     การสร้างวัดญาณสังวราราม มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติ คือ เน้นทางด้านสมถและวิปัสสนาและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ในทางการศึกษาอบรมพระธรรม วินัย รวมทั้งพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่าง ๆ ด้วย

สถานที่ตั้ง 

     999 ม.11 เมืองพัทยา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ารเดินทาง

     มุ่งหน้าไปทางสัตหีบ โดยขับเลยไปทางพัทยาใต้ตาม ถ.สุขุมวิท เลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่ 160 จากนั้นขับไปอีก 6 กม. จะถึงวัดญาณสังวรารามพัทยา

สิ่งที่น่าสนใจ 

    ปูชนียสถานที่สำคัญ มีดังนี้

     1 พระอุโบสถ

     2 พระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ

     3 พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

     4 พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

     5 ศาลาอเนกกุศล สว.กว.

     6 พระพุทธปฏิมา อปร.มอ. ประจำศาลาอเนกกุศล สว.กว.

     7 ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ.

     8 เจดีย์พุทธคยาจำลอง

     9 พระปกเกล้าอริยเขต

     10 ลานพระบรมรูปพระปกเกล้าอริยเขต

     11 วิหารพระศรีอริยเมตไตรย

     12 ศาลานานาชาติ หรือศาลามังกรเล่นน้ำ

ค่าเข้าชมสถานที่ 

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลาเปิด - ปิด        

     เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

    081-586-0188,  038-343-614

#1 โดย: น้อง [IP: 183.89.33.xxx]
เมื่อ: 2022-06-30 15:50:42
วัดสวยมากเลยค่ะ วิวก็ดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,271