วัดชัยมงคล

ประวัติความเป็นมา 

    วัดชัยมงคล สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2474 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า วัดโคกเสม็ด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดชัยมงคล ในสมัยท่านพระครูพรหมเวชวุฒิคุณ เป็นเจ้าอาวาส แรกเริ่มการสร้างวัดนั้น มีพระภิกษุเพียง ๒ รูป คือ พระอาจารย์ชัย และ พระอาจารย์เพชร ทั้ง 2 รูปเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานชาวกลันตัน ที่ได้เดินทางจารึกแสวงบุญมาพักปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นอกกำแพงเมืองสงขลาด้านทิศตะวันออก ซึ่งในสมัยนั้นบริเวณแถบนี้เป็นเพียงป่าไม้ ที่ไม่มีบ้านคนอยู่อาศัย ท่านทั้งสองจึงได้ชักชวนประชาชนผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสมาเป็นแรงกำลังในการสร้างวัดชัยมงคลนี้ขึ้นมา

สถานที่ตั้ง

     27 ม.10 ถ.พัทยาใต้ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ารเดินทาง

     จาก ถ.สุขุมวิท เลี้ยวเข้าพัทยาใต้ตรงมาวัดจะอยู่ทางด้านขวามือ ก่อนถึงไฟแดงพัทยาใต้สายสองตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา8

สิ่งที่น่าสนใจ 

     วัดชัยมงคล เป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ภายในวัด มีพระอุโบสถ เจยดีย์ ศาลา ไว้สำหรับปฏิบัติกิจของสงฆ์ แต่สิ่งที่น่าสนใจนี้คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพุทธชัยมงคล” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกอันเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ.2485 ด้วยความที่เดินทางมาโดยทางน้ำ ทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรของคนพัทยาเป็นอย่างมาก รวมถึงคอยปกปักรักษาชาวเรือชาวประมงอีกด้วย

ค่าเข้าชมสถานที่     

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลาเปิด - ปิด        

     เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

    098-897-3695-, 038-428-277, 038-429-739, 038-427-030

Visitors: 151,523