ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ

ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งทัศนศึกษาแก่คนไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย สืบเนื่องมาจากการที่จะมีโอกาสได้ชมขบวนเรือพระราชพิธีมีโอกาสน้อยมาก ดังเช่น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในช่วงเวลา 60 ปี ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ่) จำนวน 7 ครั้ง และจัดขบวนพยุหยาตราชลมารค (น้อย) จำนวน 7 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการจัดขบวนพยุหยาตรา (ครั้งหลังสุด) เป็นการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรก โดยใช้คำว่า “ขบวนเรือพระราชพิธี” แทน (เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จฯประทับมาในกระบวน ฯ ด้วย) จะมีประชาชนเฝ้าชมแน่นขนัดทั้งสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

     การจัดการแสดงขบวนเรือพระราชพิธีเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น แม้ชาวต่างประเทศซึ่งมีโอกาสได้เห็นได้ชมความงามของเรือหรือกระบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค ก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นประทับใจทึ่งในความงามความประณีต วิจิตร สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของเรา ชาวไทยที่ควรจะต้องภูมิใจและรักษาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้ง ขบวนเรือพระราชพิธี ถือว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลก

สถานที่ตั้ง

     353/54 ม.9 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ารเดินทาง

     จาก ถ.สุขุมวิท วิ่งผ่าน ถ.พัทยาเหนือ ก่อนถึงพัทยากลางเลี้ยวซ้ายเข้ ซ.สยามคันทรีคลับ ห่างจากปากทางสุขุมวิทประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาเข้าโครงการด้านหลังสนามฟุตบอล

สิ่งที่น่าสนใจ 

      1 สถานที่แสดงเรือจำลองพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ

      2 อุโมงค์แห่งกาลเวลา

      3 ห้องชมภาพยนตร์ 360 องศา

      4 ห้องนิวมัลติมีเดีย

      5 ห้องโถงสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน

      6 ร้านค้าของที่ระลึก

      7 ร้านอาหาร

      8 จุดสวยๆ สำหรับถ่ายรูป

ค่าเข้าชมสถานที่

    ชาวไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท
     ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 200 บาท

เวลาเปิด - ปิด     

     เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     081-865-5353

Visitors: 151,270