น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกธารเสด็จ สถานที่ประวัติศาสตร์ เป็นน้ำตกน้ำจืดไหลลงทะเลไปที่หาดธารเสด็จ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญและมีความสวยงามแห่งหนึ่งของน้ำตกกลางเกาะทะเลอ่าวไทย

 

น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวมาช้านาน สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางเรือและทางรถ เป็นลำธารที่มีกระแสน้ำไหลผ่านปะทะแก่งหินที่มีอยู่มากมาย เมื่อนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปเที่ยวตามต้นน้ำ ก็จะพบหินก้อนหนึ่งใต้ต้นไม้ ที่บริเวณหินก้อนนี้มีจารึกพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ปปร. ภปร. ซึ่งได้จารึกเอาไว้เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสมาที่นี่ น้ำตกธารเสด็จ ไม่เหมือนน้ำตกอื่นๆด้วยเหตุที่ว่า น้ำตกนี้เป็นธารน้ำไหลจากภูเขาแล้วตกมาเป็นช่วงๆตามสภาพของแก่งหินแต่ละตอน จึงเหมาะสมสหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจยามว่างได้เป็นอย่างดี การเดินทางนั้นสามารถไปได้ทั้งทางเรือและทางรถ แต่ในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมกราคม นั้น ไม่สามารถเดินทางทางเรือไปน้ำตกได้ และถ้าเป็นทางรถก็ต้องเป็นรถขนาดใหญ่จึงสามารถเดินทางไปได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะเดินทางลำบากมาก เพราะทางที่ผ่านจะเป็นทางลาดชันตลอดและเป็นภูเขาสูง การเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

  

ที่ตั้ง

บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร.5 พระราชทานนาม น้ำตกธารเสด็จ

      การตามรอยเสด็จประพาสของ ร.5 บนเกาะพงัน คือ “น้ำตกธารเสด็จ” ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ก็ต้องยกย่องว่าพระองค์ทรงวิริยะอย่างยิ่งที่เสด็จไปยังเกาะพงัน เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนไม่ได้มีความสะดวกสบายอย่างเช่นในปัจจุบัน

     เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ ร.5 โปรดเสด็จน้ำตกในเกาะพะงัน ครั้นเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเป็นลำธารใหญ่ จึงพระราชทานนามว่า "ธารเสด็จ" เป็นที่โปรดเสด็จประพาสตลอดรัชกาล โปรดฯ ให้ช่างสลักปีจุลศักราชที่เสด็จไว้ที่ชะง่อนหินทุกครั้งทรงเสด็จประพาสน้ำตกธารเสด็จ รวม 14 ครั้ง ปรากฏตามหลักฐานที่ทรงจารึกไว้ที่ก้อนหินบริเวณใกล้ๆ น้ำตกธารเสด็จ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ตัวเลข และตัวอักษรต่าง ๆ ที่มีจารึกไว้นับ 10 แห่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะพงัน ชาวเกาะพะงันถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

     

 

เวลาเปิด-ปิด

08.00-17.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ค่าเข้าชม 40 บาทเด็ก 20 บาท

ข้อมูลการเดินทาง

อุทยานฯ ธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ได้ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เลี้ยวขวาไปตามถนนท้องศาลา-หาดริ้น ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านใต้ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านใต้-ท้องนายปาน อีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบ้านท้องนาง ให้เลี้ยวขวาผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน โทรศัพท์ 077-238-275

 

Visitors: 151,356