วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

เบอร์โทรติดต่อ

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง 053-716436

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว น้ำตกขุนน้ำยาบ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 90 กม. เป็นการเดินทางโดยทางรถ ซึ่งเป็นทางลาดยางประมาณ 70 กม. และเป็นทางลูกรังบดอัด ประมาณ 15 กม. และยังต้องซ่อมแซมทาง ซึ่งเป็นทางลำลองป่าไม้ประมาณ 5 กม. จะถึงจุดบริเวณน้ำตกดังกล่าว

สิ่งที่น่าสนใจ

     ภายในวนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ มีพรรณไม้ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้หฃากหลายชนิด และยังมีพืชกลุ่มเฟิร์นกระจายอยู่ตามลำห้วย มีหวายและกล้วยไม้ ที่สวยงามหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระต่ายป่า นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวขน ไก่ป่า เป็นต้น และไฮไลต์ของที่นี่คือ น้ำตกขุนน้ำยาบ ซึ่งเป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ทีมีน้ำไหลตลอดปี  นอกจากนี้ยังมีถ้ำขนาดปานกลางอยู่ด้วย  หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมหรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ สามารถนำเต็นท์ไปกางได้

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

Visitors: 151,366