วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ อยู่ในใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยปุย มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549  เป็นเทือกเขาสูง ทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-500 เมตร ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิสูงสุด 37.7 องศาเซลเซียสและต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส ในเขตวนอุทยานมีพรรณไม้และสัตว์ป่ามากมาย พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่ ซ้อ เสลา แดง เป็นต้น โดยมีไผ่เป็นไม้พื้นล่าง ส่วนสัตว์ป่าจะเป็นจำพวกนกและสัตว์ฟันแทะเป็นส่วนใหญ่

สถานที่ตั้ง

      วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางบนถนนทางหลวงหมายเลข 1020 ถ.เชียงราย-เทิง อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 12 กม. จนถึงบ้านโป่งฮึ้ง จากนั้นเดินทางผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยหนองป่าตึอีก 2 กม. ก็จะถึงน้ำตกตาดสวรรค์

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกตาดควัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ด้านล่างน้ำตกมีสระน้ำ รอบๆน้ำตกเป็นป่าร่มรื่นอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด
      เปิดทำการทุกวัน

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

Visitors: 151,271