วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แลห่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยงยุทธ ติยะไพรัช ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้งตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 380/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

     ลักษณะทั่วไป เป็นเทือกเขาสูง ทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ลาดชันประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500-700 เมตร
 ลักษณะภูมิอากาศ    
 
     สภาพอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 8.5 องศาเซลเซียส สูงสุด 37 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1980 มิลลิเมตร มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

     พืชพรรณและสัตว์ป่า  พรรณไม้เป็นป่าเบญจพรรณสลับป่าไผ่ มีไม้ยืนต้นและไผ่ขึ้นผสมกระจายเต็มพื้นที่ มีไม้สักปะปนคละกับไม้อื่น เช่น สัก ประดู่ แดง ตะเคียน ซ้อ เสลา สมอพิเภก มะแฟน กระพี้เขาควาย พระเจ้าห้าพระองค์ ตะแบก นอกจากนั้น ยังมีพืชกลุ่มเฟินและหวายกระจายอยู่ตามบริเวณลำห้วย ไผ่ที่พบส่วนใหญ่เป็นซาง ไผ่บงเล็ก ไผ่ไร่ ไผ่ไร่ลอ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าประกอบด้วย นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดขัวโขน ไก่ป่า นกกะราง นกแอ่นบ้าน นกเขา กลุ่มนกเหยี่ยวและกลุ่มนกกระจิบอีกหลายชนิด กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแตธรรมดา กระรอก เก้ง งู ชนิดต่างๆ ตุ๊กแก จิ้งจก คางคกบ้าน และกบห้วย จิงโจ้น้ำ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ตั้งอยู่ที่ บ.ป่าสา ม.6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ด้วยเส้นทางอำเภอเมืองเชียงราย-อำเภอเวียงชัย-อำเภอเชียงของ ระยะทางประมาณ 40 กม. จนถึงซอย 3 บ.ป่าสา ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางบ้านป่าสา-วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ประมาณ 3 กม. จะถึงที่ทำการวนอุทยานฯ จากนั้นเดินทางเท้าเข้าสู่น้ำตกอีกประมาณ 20 เมตร

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกตาดสายรุ้ง เป็นน้ำตกที่มีทิวทัศน์สวยงาม อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี
 ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดประมาณ 5x10 เมตร รอบน้ำตกจะเป็นป่าสมบูรณ์ร่มรื่น มีทิวทัศน์สวยงาม ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากตำบลใกล้เคียง และต่างอำเภอเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและเทศกาลสงกรานต์

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่มี

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โทร 053-173-661
Visitors: 151,356