วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 2,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณวนอุทยานห้วยแม่สักเป็นภูเขาวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ - ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 460-963 เมตร มีลำห้วยแม่สักเป็นห้วยขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกห้วยแม่สัก มี พืชพรรณ เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่จำนวนมาก สภาพป่าเป็นบริเวณน้ำตกห้วยสักยังอุดมสมบูรณ์ แต่ในบริเวณอื่นๆไม่ค่อยสมบูรณ์นัก เนื่องจากในอดีตเคยถูกบุกรุก ปัจจุบันป่าไม้ค่อยๆ เริ่มฟื้นตัวขึ้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะแบกเกรียบ สัก กระท่อมหมู เลี่ยน เติม ไม้พื้นล่างเป็นพวกไผ่ กล้วยป่า ผักคราด หญ้าคา สาบเสือ กลอย หญ้าคมบาง บอน และเฟิร์น ส่วน สัตว์ป่า ที่พบในเขตวนอุทยาน ได้แก่ กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแต พังพอน ไก่ป่านกกระปูด นกเขาเปล้า นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลานและปลาชนิดต่างๆ

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองเชียงราย ขับรถผ่านอำเภอเวียงชัยถึงบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ระยะทางประมาณ 34 กม. แล้วเดินไปทางทิศใต้ถึงบ้านน้ำตกพัฒนา ตามถนนกรมโยธาธิการสายบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ระยะทาง 6 กม. แล้วเดินทางต่อไปอีก 2 กม. ก็จะถึงวนอุทยาน ถนนจะเป็นดินลูกรัง รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกห้วยแม่สัก เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 15 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 480 เมตร มีความสูงต่ำลดหลั่นลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งแต่ละชั้นของน้ำตกจะมีความสวยงามที่สุดคงจะเป็นชั้นที่ 1 ซึ่งจะมีน้ำตกลาดลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งเมื่อน้ำตกลงมากระทบกับผิวน้ำข้างล่างและโดยเฉพาะฤดูหนาวเกิดละอองน้ำมีลักษณะคล้ายควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ จึงได้ชื่อว่า "ห้วยแม่สัก" ด้านล่างน้ำตกมีสระน้ำขนาด 20 X 10 เมตร  น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปี น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นได้อย่างสะดวกสบาย และมีบรรยากาศรอบๆเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ร่มรื่น มีทิวทัศน์สวยงาม

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยแม่สัก โทร 053-714-914

Visitors: 151,362