วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น

ประวัติความเป็นมา

     ในปี พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ได้มีนโยบายในการที่จะจัดตั้งพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ จึงให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวนอุทยานและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เสนอพื้นที่จำนวน 3,750 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ 456/2549   ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 จัดตั้งวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น เพื่ออนุรักษ์ สงวน คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า การศึกษาวิจัยทางวิชาการ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องที่และประชนทั่วไป


     วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น มีลักษณะประเทศที่เป็นภูเขาสูงและมีหน้าผา ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งดูนก

สถานที่ตั้ง

     น้ำตกห้วยน้ำอุ่น ตั้งอยู่ที่ บ.ห้วยน้ำอุ่น ม. 21 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่ – เชียงราย) จากตัวเมืองแม่สรวยตามเส้นทางที่จะไปเชียงราย เมื่อถึงบ้านตีนดอยแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท (บ้านตีนดอย – บ้านวาวี) เข้าไปประมาณ 25 กม. จะถึงบ้านห้วยไคร้  จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลูกรังเข้าไปอีกประมาณ 3 กม. ถึงที่ทำการวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกห้วยน้ำอุ่นเป็นน้ำตกที่สวยลำดับที่ 3 ของน้ำตกที่มีทั้งหมดในตำบลวาวี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้กับที่ทำการวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น เป็นน้ำตกที่มีชั้นเดียวที่มีความสวยงาม สูงประมาณ 35 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น  ได้แก่ เขื่อนแม่สรวย น้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ ถ้ำแม่สรวย วนอุทยานชาพันปี ยอดดอยช้าง และน้ำตกขุนกรณ์

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่คิดค่าเข้าชม

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โทร 053-605-950

Visitors: 151,266