อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา

     อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง คือส่วนหนึ่งของการตั้งต้นชีวิตใหม่ชาวเขาไทยใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าหลวง หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะสถานที่กำเนิดโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ก่อนจะพัฒนามาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีภูมิทัศน์อันน่ารื่นรมย์ใจยากจะหาสถานที่ใดเสมอเหมือน

     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ ในปีพุทธศักราช 2515 และเผยแพร่งานฝีมือชาวเขาจนหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศแล้ว

     ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID-United States Agency for International Development) ทำ โครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2522 โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมเพื่อมาอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่ไร่แม่ฟ้าหลวง และทรงมอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียนและอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบในการงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์

     ที่นี่คือบ้านใหม่ของเยาวชนชาวเขาไทย ผู้มาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนจะเติบโตและแยกย้ายกันไปเพื่อประกอบสัมมาชีพตามอัธยาศัย โครงการนี้ให้สิ้นสุดลงเมื่อการศึกษาได้ขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล เยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวง จึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่เก็บรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนา


สถานที่ตั้ง

     อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ 313 ม. 7 บ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วตวนตัว จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ขับไปตามถนนข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวง ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย ขับไปมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

     อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับผู้ที่ใฝ่ความสงบสงัด และแสวงหาแรงบันดาลใจจากศรัทธาในพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก รวมทั้งต้อนรับผู้ปรารถนาจะดื่มด่ำกับภูมิทัศน์เขียวชะอุ่มด้วยพรรณไม้นานาชนิด เนินหญ้า และไม้ยืนต้นรูปทรงงามนามว่าลีลาวดี อีกทั้งยังมีสระน้ำโอบล้อมปริมณฑลให้ชุ่มตาชื่นใจในทุกฤดูกาล

     1.หอคำ มีลักษณะเป็นเรือนล้านนาโบราณ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมวัดปงสนุก จ.ลำปาง ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ภายในคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี เช่น พระพร้าโต้องค์ประธาน พระพุทธรูปโบราณพุทธศิลป์ทั้งแบบพม่า ไทใหญ่ ลาว สิบสองปันนา เชียงตุง เมืองยอง และล้านนา รวมทั้งเครื่องไม้ที่ใช้ในการพระศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ เชิงเทียนไม้แกะสลัก ตุงกระด้าง ขันดอก และหน้าบัน เป็นต้น
 
     2.หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป จัดแสดงตัวอย่างศิลปะวัตถุไม้สัก อาทิ วงปีของไม้สักพระพุทธรูป นาคทัณฑ์ กาแล ช่อฟ้า หางหงส์-ป้านลม หัวเสา ดาวเพดาน แผงแล หำยนต์ขันดอก หีดธรรม (หีบพระธรรม) ก๊างธรรม เป็นต้น
 
     3.หอคำน้อย เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก จากวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
     4.พระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง เป็นพระรูปสัมฤทธิ์(บรอนซ์) ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนหิน ฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ทรงพระมาลา ผลงานของประติมากรหญิง คุณมิเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรม คนแรกของประเทศไทย

ค่าเข้าชมสถานที่

     คนไทย 150 บาท

     ชาวต่างชาติ 200 บาท

     เด็กต่ำกว่า 12 ปีเข้าชม ฟรี

เวลา เปิด - ปิด

     เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง โทร 053-716-605-7 , 053-601-013

     โครงการพัฒนาดอยตุง โทร 053-767-015-7 , 053-767-003

Visitors: 151,356