วนอุทยานดอยกาดผี

 วนอุทยานดอยกาดผี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่ เป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สำคัญของราษฎรในท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ตลอดจนเทศกาลและประเพณีต่างๆ 

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานดอยกาดผี เนื้อที่ 6,250 ไร่ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549

     ลักษณะภูมิประเทศ ของวนอุทยานดอยกาดผีเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเล 1250-1300 เมตร มี ภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส และสูงสุด 37.7 องศาเซลเซียส โดยจะมีช่วง ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม - เมษายน) ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) พืชพรรณ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ โดยมีทั้งไม้ยืนต้น พืชตระกูลเฟิน และกล้วยไม้หลากพันธุ์ขึ้นอยู่ตามบริเวณยอดดอย และมี สัตว์ป่า ประกอบด้วย นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน นกกะราง นกแอ่นบ้าน ไก่ป่า กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแตธรรมดา กระรอก งูชนิดต่าง ๆ ตุ๊กแก จิ้งจก จิ้งเหลน คางคกบ้าน และกบห้วย จิงโจ้น้ำ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานดอยกาดผี ตั้งอยู่ที่ บ.ห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

การเดินทาง

    จากเชียงราย - แม่สรวย - วาวี จนถึงยอดดอยระยะทางประมาณ 100 กม.

    จากเชียงราย - ถ.แม่จัน-ท่าตอน เมื่อถึงอนามัยบ้านท่ามะแกง ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นไป ระยะทางประมาณ 100 กม.

    สำหรับนักท่องเที่ยวชอบลุยหรือใช้รถ 4x4 ให้ใช้เสนทาง เชียงราย - ผาเสริฐ - กกน้อย - กาดผี ระยะทางประมาณ 30 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

     ดอยกาดผี เป็นยอดเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตร มีลำน้ำไหลลงสู่แหล่งชุมชน รอบยอดเขาเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถชื่นชมทะเลหมอกได้ในช่วงเช้าตรู่

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่มี

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตลอดเวลา แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ 05.30 - 06.30 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     วนอุทยานดอยกาดผี โทร 084-830-9235, 085-622-2240
Visitors: 151,271