อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม

ประวัติความเป็นมา

     อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 227,312 ไร่ มี


     ลักษณะภูมิประเทศ
     ส่วนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นภูเขาสูงชัน ทอดตัวยาวจากทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 27 กม. มีพื้นที่บนเขาน้อยมาก เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่แก้วซึ่งตามลำน้ำจะมีลักษณะเป็นโขดหินที่สวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี ทิศด้านลาดจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก จุดที่สูงที่สุดจะอยู่ทางด้านทิศเหนือมีความสูงตั้งแต่ 403-936 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

     ส่วนที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 32 กม ทิศด้.านลาดจะอยู่ทางทิศตะวันออกและตะวันตกที่มีราบบนสันเขา ความกว้างโดยเฉลี่ยตลอด แนวกว้างประมาณ 4 กิโลเมตร และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยแม่ปืมซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี จุดสูงที่สุดอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือมีความสูงตั้งแต่ 403-978 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง


     ลักษณะภูมิอากาศ ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืมเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อูณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม 9-12 องศาเซลเซียส ปกติฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ยประมาณ 1,550 มิลลิเมตรต่อปี

     พืชพรรณและสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมประกอบด้วยป่าที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง สนสองใบ และไม้วงศ์ก่อ เป็นต้น และด้วยความหลากหลายของพืชพรรณทำให้พบสัตว์ป่าประเภทนกอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้องสีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลืองหัวจุก และเหยี่ยวดง นอกนั้นก็มีสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

     อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตั้งอยู่ที่ ม.8 บ.ป่าตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

การเดินทาง

     กานเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดเชียงราย ขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอพาน ระยะทางประมาณ 50 กม. จากนั้นขับต่อไปยังสำนักงานอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมอีก 22 กม. สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง

สิ่งที่น่าสนใจ

    อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม มีสภาพป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม คือ น้ำตกที่สวยงาม กิจกรมมที่นักท่องเที่ยวนิยมเมื่อเดินทางไปพักผ่อน ได้แก่ เยี่ยมชมธรรมชาติ เดินป่า ปิคนิค ส่องสัตว์ ดูนก พายเรือ ฯ ซึ่งฤดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

ค่าเข้าชมสถานที่

     คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
     ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม โทร 093-265-3035 (จนท.) 088-290-9433

Visitors: 151,271