เกาะแตนอก

เกาะแตนอก เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะแตในเล็กน้อย ตัวเกาะมีลักษณะค่อนข้างสูงชัน และมีส่วนโค้งเว้าทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ตั้งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร แนวปะการังก่อตัวได้ดีซึ่งเป็นแนวปะการังริมฝั่งรอบเกาะ 

เกาะแตนอก

เกาะแตนอก เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะแตในเล็กน้อย ตัวเกาะมีลักษณะค่อนข้างสูงชัน และมีส่วนโค้งเว้าทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ตั้งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร แนวปะการังก่อตัวได้ดีซึ่งเป็นแนวปะการังริมฝั่งรอบเกาะ 

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง- เดินทางโดยเรือจากท้องศาลา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

Visitors: 151,271