ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม (Chao Mae Kuan Im Shrine ) คืออีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะพะงัน  อยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

สถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ทางถนนเส้นระหว่างท้องศาลากับฉโลกหลำ วัดจีนแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนไหล่เขา ในวันที่อากาศท้องฟ้าแจ่มใส นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวที่นี่ได้ แล้วจะสามารถมองเห็นเกาะเต่าได้อย่างชัดเจน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่ง ในทุกๆวัน ศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาจำนวนมากเดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมจำนวนมาก เพื่อสักการระบูชา นั่งสมาธิและทำนายดวงตามความเชื่อของชาวจีน นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลจะมีกลองขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าหากตีดังๆจะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองอีกด้วย 

ที่ตั้ง

อยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

07.00-18.00น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ระยะทางจากท้องศาลาประมาณ 9 กิโลเมตร สามารถติดต่อรถสองแถวสายท้องศาลา-บ้านโฉลกหลำ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

Visitors: 151,366