วัดสมัยคงคา

วัดสมัยคงคาเป็นวักแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรกบนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน

   

วัดสมัยคงคา (วัดบน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เชื่อกันว่า วัดสมัยคงคาเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรกบนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะได้พบกับความร่มรื่นด้วยมีการจัดวางอาคารเสนาสนะแทรกตัวอยู่ในสวนมะพร้าว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของวัดกับชุมชนร่วมกันจัดสร้างขึ้น สิ่งที่น่าสนใจในวัดสมัยคงคา ได้แก่
๑. อุโบสถ อุโบสถหลังปัจจุบันมีการก่อสร้างแทนอุโบสถหลังเดิมคาดว่าสร้างขึ้นก่อนปี ๒๕๐๐ ซึ่งปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา พระพุทธยอดมงคล พระประธานประจำโบสถ์ปาง-มารวิชัย มีการสร้างใบเสมากำแพงล้อมรอบอุโบสถ ใบเสมามีการประดิดประดอยลวดลายอย่างสวยงาม ภายในบริเวณกำแพงอุโบสถยังปรากฏกองอิฐโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอิฐที่ใช้ประกอบเจดีย์โบราณ หรืออาจเป็นอิฐจากอุโบสถหลังเก่า ผู้รู้กล่าวว่าอิฐเหล่านี้เป็นอิฐแบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างวัดเวียง วัดหลง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
๒. ห้องสมุดวัดสมัยคงคา อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ ปัจจุบันเป็นกุฏิ-เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน ภายในห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติจำนวนมาก สำหรับพระสงฆ์และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ นอกจากห้องสมุดแห่งนี้จะให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ตัวอาคารยังสามารถถ่ายทอดสถาปัตยกรรมของภาคใต้ได้อีกด้วย ลักษณะอาคารเป็นอาคาร ๒ ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ชั้นล่างมีช่องลมมีลวดลายสวยงาม ชั้นบนสร้างด้วยไม้ตามแบบสถาปัตยกรรมภาคใต้ เครื่องเรือนประกอบด้วยตู้ไม้ ๒ ชั้น ติดกระจกซึ่งเป็นเครื่องเรือนที่พบได้โดยทั่วไปในบ้านของคนเกาะพะงัน ภายในตู้บรรจุหนังสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ หนังสือประวัติศาสตร์ วรรณกรรมต่าง ๆ และหนังสือทั่วไป
๓. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นด้วยอิฐชนิดเดียวกับอิฐในกองอิฐโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอิฐสมัยเดียวกับวัดเวียง วัดหลง อ.ไชยา บ่อน้ำนี้มีความสำคัญคือ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาการปวดเมื่อยร่างกาย และบ่อน้ำนี้จะมีน้ำตลอดทั้งปี มีผู้รู้เล่าว่าที่ก้นบ่อกรุด้วยอิฐแดงเช่นเดียวกันและได้มีการลงอักขระกำกับเอาไว้จึงเป็นเหตุให้น้ำในบ่อมีสรรพคุณในทางรักษาโรคดังกล่าว

 

ที่ตั้ง

บ้านโฉลกบ้านเก่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

07.00-18.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

จาดท่าเรือท้องศาลามุ่งหน้าทางทิศเหนือ 280 เมตร เลี้ยวซ้าย 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวขวา 230 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายอีก 160 เมตร  ให้ต่อด้วยเลี้ยวขวาอีก 2.9 กิโลเมตร เบี่ยงขวาเล็กน้อย 1.2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย 50 เมตร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 

Visitors: 151,271