พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน

ในบริเวณใกล้ๆกับหาดท้องศาลาเดินไปทางขวามือหันหน้าออกทะเล อีกด้านของท่าเรือ ก็จะเห็นเรือรบ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน และลานพระบรมรูป ร.5 

ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน

   เรือหลวงพงัน เป็นเรือประเภทยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สังกัดกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการ เดิมชื่อ ยูเอสเอส สตาร์ค เคาน์ตี แอลเอสที 1134 ซึ่งกองทัพเรือได้จัดหาตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นระวางประจำการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๙ และปลดระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีอายุการใช้งานในกองทัพเรือประมาณ ๔๐ ปี เรือหลวงพงัน ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งชื่อจากเกาะพงันซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการปฎิบัติการของเรือหลวงพงันในสงครามเวียดนาม
    ปัจจุบันกองทัพเรือได้อนุมัติสนับสนุนเรือหลวงพงัน พร้อมพัสดุอุปกรณ์ประจำเรือ ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อนำไปจัดสร้างเป็น "พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน"บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับคนรุ่นหลังและเป็นเกียรติประวัติของกองทัพเรือและเป็นความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป
 
 

ที่ตั้ง

ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 

เวลาเปิด-ปิด

 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

จากท่าเรือท้องศาลาให้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ 280 เมตร แล้วให้เลี้ยวซ้าย ขับรถไปประมาณ 2 กิโลเมตร ในบริเวณใกล้ๆกับหาดท้องศาลาเดินไปทางขวามือหันหน้าออกทะเล อีกด้านของท่าเรือ ก็จะเห็นเรือรบ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน และลานพระบรมรูป ร.5 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

Visitors: 151,266