อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น ต้นน้ำลำธาร ป่าไม้สมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

      อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  ห่างจากฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 80 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่างๆ รอบเกาะ โดยมียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 627 เมตร มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน มีฝนตกเกือบตลอดปี ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์อบอุ่น

     ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน มีชนิดของพันธุ์ไม้ออกได้ตามประเภทของป่าเป็น ป่าดงดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง หลาวชะโอน เป็นต้น สำหรับพืชชั้นล่างประกอบด้วย ไผ่ชนิดต่างๆ ระกำ หวาย เต่าร้าง ตลอดจนพืชชั้นต่ำที่อาศัยลำต้นหรือเรือนยอดของต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือเกิดขึ้นร่วมกับไม้อื่นๆ เช่น กล้วยไม้ มอส เฟิน และเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ป่าดงดิบแล้ง พบขึ้นปกคลุมตามไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อดินเป็นชั้นบางๆ จึงประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ข่อยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน ยอป่า ฯลฯ และ ป่าเขาหินปูน พบตามบริเวณเกาะแก่งต่างๆ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นพวกไทร โพทะเล ปอทะเล เชียด สลัดได เป็นต้น 

     เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง พญากระรอก กระแต  สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วย เต่า ตะพาบน้ำ กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งเหลน ตะกวด งูเห่า งูจงอาง   งูเขียว งูเหลือม เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ประกอบด้วย กบ และเขียดชนิดต่างๆ และ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง และปูน้ำตก ในท้องทะเลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จอุดมสมบูรณ์ด้วยปะการัง ปู ปลา และหอยชนิดต่างๆ เช่น ปลากระเบนจุดขาว ปลากระเบนราหู ฉลามวาฬ ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง หอยนางรม หอยมือเสือ หอยร้อยรู หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย เต่าตะนุ และเต่ากระ เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1.จุดชมทิวทัศน์โดมศิลา เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เกาะพะงันมุมสูงที่สวยงาม มองเห็นเกาะบริวารต่างๆ ที่ตั้งอยู่เรียงรายรอบเกาะพะงัน รวมถึงเกาะชื่อดังอย่าง หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า และเกาะสมุยได้อย่างชัดเจน หากขึ้นไปยืนอยู่บนโขดหินริมผาจะสามารถมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสีเขียวที่ปกคลุมไปทั่วเกาะ พ้นตัวเกาะไปคือทะเลสีฟ้าใสไกลสุดตา

 

2.เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแพง-โดมศิลา เป็นเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางค่อนข้างชัน ลัดเลาะไปตามน้ำตกแพงน้อย จะพบกับพืชพรรณต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น พืชพื้นล่าง ลำธารและน้ำตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งกล้วยไม้หลากหลายชนิด มีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น มีพืชพันธุ์หลายชนิด รวมทั้งนกหลากพันธุ์ให้ศึกษา

   

   

3.จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาหรา ยอดเขาหรา มีความสูง 627 เมตร นักท่องเที่ยวต้องออกแรงเดินเท้าตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาผ่านผืนป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่า และเฟิร์นหลากชนิด บนยอดเขาหราจะได้สัมผัสกับความสวยงามของ อ่าวโฉลกหลำ และเกาะเต่า รวมถึงเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเล ยามเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดบนเกาะพะงัน

   

4.น้ำตกธารเสด็จ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะพะงัน มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เคยเสด็จประพาสหลายรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสน้ำตกธารเสด็จรวม 14 ครั้ง ปรากฏตามหลักฐาน พระปรมาภิไธยย่อ จปร., วปร., ปปร. และ ภปร. ที่ทรงจารึกไว้ที่ก้อนหิน และพลับพลาที่ทรงประทับซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากกรมศิลปากรไว้เห็นเป็นหลักฐาน

   

 

5.น้ำตกธารประพาส และ น้ำตกธารประเวศ เป็นน้ำตกแห่งที่ 2 และ 3 ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพ่อ ร. ๕ เสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอน บนเกาะพะงัน เมื่อปี พ.ศ. 2432 และปี พ.ศ. 2441 ตามลำดับ

    

6.น้ำตกแพง เป็นที่นิยมเข้าไปเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นน้ำตกที่เกิดบนเทือกเขาไหลลงหน้าผาสูง เกิดเป็นความสวยงามเฉพาะตัว ตัวน้ำตกมีหลายชั้นตั้งชื่อไว้ให้ไพเราะ เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ทางสองแพร่ง และ ธารกล้วยไม้ เป็นต้น

    

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัด : 9.733240,100.013763

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ค่าเข้าชม : อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

ข้อมูลการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอรี่ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้องศาลา อำเภอพะงัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท้องศาลา-โฉลกหลำประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านมะเดื่อหวาน เลี้ยวขวาไปตามถนนสุภัทรธรรมาภิรม ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บริเวณน้ำตกแพง 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ-เกาะพะงัน 077-238275

ติดต่อสอบถาม:ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี 077-288818-9

แผนที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

Visitors: 151,271