ข้อมูลท่องเที่ยวอุดรธานี

        อุดรเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับ 8 ของประเทศไทย อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นจังหวัดที่ถือว่าเศรษฐกิจการค้าขายคึกคื้น เพราะผู้คนทั้งจากลาว และขเมรนิยมข้ามฝั่งมาทำการค้าขาย ทำให้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีการค้าขายทางชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอันดับต้นๆของทางภาคอิสาน มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะมีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาสัยอยู่มีการเกิดการแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมและประเพณีจึงนำไปสู่ความหลากหลายของวัฒธรรมและเชื้อชาติต่างๆ
       อุดรธานนีวันนี้เป็นศูนย์กลางในหลายๆด้าน เศรษฐกิจการค้า การเงินการลงทุน วัฒธรรม และการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตกร และบางส่วนทำอาชีพค้าขาย การท่องเที่ยวกำลังจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนี้ มีสถานที่หลายแห่งที่กำลังเป็นที่นิยมท่องเที่ยวของคนในประเทศ โดยผ่านการรับรู้จากสื่อต่างๆ ผ่านทางละคร และโซเชี่ยวมีเดีย
   

  • ที่เที่ยวจังหวัดอุดร.JPG
    สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีวัดวาอารามและร่องรอยของปติมากรรมมากมายที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

  • ร้านอาหารในอุดรธานี.JPG
    แนะนำร้านอาหารในเมืองอุดร

  • โรงแรมขึ้นชื่อในอุดร.JPG
    ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด พื้นที่ การิน 400 1800 เมือง อุดรธานี ควีน 160 300 ...

  • วัดดังในจังหวัดอุดร.JPG
    กำลังอยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล

  • สถานบันเทิงอุดร.JPG
    กำลังอยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล

  • น้ำตกธารงาม.JPG
    กำลังอยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล
Visitors: 136,620