วัดศิลางู

วัดศิลางู เป็นอีกวัดที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยนิยิมไปถ่ายรูป เพราะวิหารสีแดงที่สร้างด้วยหินศิลาแลงด้วยศิลปะอันปราณีตชวนให้น่าถ่ายรูปเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวิหารหลังนี้มีลักณะของงานฝีมือของไทยปนกับของเขมรออกแนวย้อนยุคไปในสมัยก่อน  ข้างยังมีเจดีย์เหลืองทองที่บรรจุพระธาตุ  เลยไปด้านล่างไปทางทะเลจะมีบันไดให้เดินลงไปสุดบันไดจะมีเป็นรูปปั้นของงูเง่าสองตัว คล้ายคอยปกปักษ์รักษาที่แห่งนี้ไว้ โดยปรกติแนวบันไดของวัดทั้งหลายจะสร้างเป็นรูปปั้นพญานาค แต่ที่นี่จะปั้นด้วยรูปงู  ก็สมชื่อที่เรียกว่าวัดศ่ลางูจริงๆ
Visitors: 170,827