พะเยารถเช่า_แจส

฿1,000
จำนวน:

 • โตโยต้าวีออส_พะเยารถเช่ารันเวย์ (1).jpg
  เอกสารประกอบการเช่า1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาใบขับขี่3.ตั๋วเดินทาง4.เงินค้ำประกันวันรับรถ 5,000 บาท5.ผู้เช่าที่อยู่ในจังหวัดพะเยา ต้องมีเอกสารแสดงสถานที่ทำงาน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุ...
  ฿1,000

 • ฮอนด้าซิตี้_พะเยารถเช่ารันเวย์ (3).jpg
  เอกสารประกอบการเช่า1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาใบขับขี่3.ตั๋วเดินทาง4.เงินค้ำประกันวันรับรถ 5,000 บาท5.ผู้เช่าที่อยู่ในจังหวัดพะเยา ต้องมีเอกสารแสดงสถานที่ทำงาน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุ...
  ฿1,000

 • โตโยต้ายารีส_พะเยารถเช่ารันเวย์.jpg
  เอกสารประกอบการเช่า1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาใบขับขี่3.ตั๋วเดินทาง4.เงินค้ำประกันวันรับรถ 5,000 บาท5.ผู้เช่าที่อยู่ในจังหวัดพะเยา ต้องมีเอกสารแสดงสถานที่ทำงาน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุ...
  ฿900
Visitors: 171,203