พระราชวังรัตนรังสรรค์

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประพาสและประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2471) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขานิเวศน์คีรี ตำบลเขานิเวศน์ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองระนอง โทร. 077-811422 , 077-811161 และ 089-6452101
Visitors: 170,828