เกาะพยาม

เป็นเกาะขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะช้าง กิจกรรมบนเกาะมีการตกปลา ขี่จักรยานรอบเกาะ และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง เกาะพะยามถือเป็นแหล่งดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม สำหรับด้านทิศตะวันออกของเกาะไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และมีชาวเลเผ่ามอแกนมาอาศัยอยู่เป็นบางครั้ง บนเกาะพยามมีที่พักบริการนักท่องเที่ยว  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่ระนอง โทร.077-813840
Visitors: 170,827