จุดชมวิวเขาฝาชี

เขาฝาชีหรือจุดชมวิวเขาฝาชี

อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 30 กิโลเมตร  อยู่ในเขตตำบลบางแก้ว  ทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณกิโลเมตรที่ 580 เลี้ยวขวาตรงทางแยก  มีป้ายศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี ขับรถขึ้นเขาไปประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายป่าชี  เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นบนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงามพระอาทิตย์อัสดงสามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น

สุสานรถไฟโบราณ

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4ข้ามสะพานแม่น้ำละอุ่นห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 30 กิโลเมตร  เป็นเส้นทางรถไฟโบราณสายคอคอดกระเขาฝาชีที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้ขนอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่  ซึ่งยังมีร่องรอยสมัยสงครามโลก หลงเหลืออยู่เ  ช่น  เส้นทางรถไฟสายอันดามันอุโมงค์กองบัญชาการทหารญี่ปุ่น

Visitors: 151,522