สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ด้านขวามือของทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี(คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตโบราณนำมาจากประเทศจีน ประกอบด้วยรูปขุนนางจีนฝ่ายบู๊ฝ่ายบุ๋นรูปม้า รูปแพะ รูปสิงห์โต
 
ประวัติความเป็นมา
เป็นสุสานของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอ ซู้เจียง) อดีตเจ้าเมืองระนอง ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ รัชกาลที่ ๕ พระราชทานที่ดินให้เป็นที่ฝังศพที่เขาระฆังทอง เป็นจำนวนเนื้อที่ ๓๗๕ เส้น กับ ๓๐๐ ตารางวา พระรัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) ผู้เป็นบุตรชายได้จัดการฝังศพตามประเพณีจีน และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทำคำจารึกลงบนศิลาเกี่ยวกับชาติประวัติ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนปักไว้เป็นเกียรติยศ ณ ที่ฝังศพ ตามธรรมเนียมจีน
 
ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นที่ฝังศพของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอ ซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง ชาวบ้านเรียกท่านว่า เจ้าคุณเฒ่า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้ง ๆ ที่อพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้าง จนได้ตำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ก็เพรเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อตรง อดทน มัธยัสถ์ รอบรู้ และมองการณ์ไกล รู้จักการจัดการและการแก้ปัญหา ทำประโยชน์ให้แผ่นดินอย่างมาก
 
เป็นแบบฉบับ สำหรับข้าราชการทั้งหลาย อีกทั้งยังมีลูกหลานอยู่ในโอวาทของบิดามารดา จนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงานจนได้เป็นใหญ่ในภาคใต้อีกหลายคน จึงเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเอาเยี่ยงอย่างท่าน สุสานเจ้าเมืองระนอง จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัด ระนองต้องมาเยือน
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สุสานเจ้าเมืองระนอง
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นสุสานขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเชิงเขาขนาดเล็ก หันหน้าไปทางทิศใต้ หน้าสุสานเป็นบริเวณลานกว้างทำด้วยศิลาจากเมืองจีนก่อเขื่อนศิลา ปูศิลาขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนถึงสุสานฝังศพ ด้านหนึ่งมีเสาธงศิลาคู่หนึ่ง แพะคู่หนึ่ง เสือคู่หนึ่ง ม้าคู่หนึ่ง ขุนนางฝ่ายบู๊ ฝ่ายบุ๋นคู่หนึ่ง
Visitors: 170,220