วัดพระธาตุแช่แห้ง

ระวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ตามปรากฏมีอายุราว 600 ปี ท่านพญาการเมืองโปรดได้ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1891ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่ากันว่า เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากกรุงสุโขทัย พระธาตุมีความสูงถึง 55.5 เมตร บนฐาน 4 เหลี่ยม จัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร ทำด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุด แห่งหนึ่งของชาวล้านนา ในทุกๆปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ของชาวเมืองน่าน อยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระธาตุแช่แห้ง มีความวิจิตรงดงามของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย องค์พระธาตุทำด้วยทองจังโกตรงทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุจะมีตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าจะมีลักษณะ ของการปั้นเป็นลายนาคเกี้ยว ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือจังหวัดน่านโดยแท้จริงของช่าง ชาวเมืองล้านนาที่มีความเชื่อกันว่าหากใครได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่

Visitors: 170,182