วัดพระธาตุแช่แห้ง

ระวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ตามปรากฏมีอายุราว 600 ปี ท่านพญาการเมืองโปรดได้ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1891ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่ากันว่า เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากกรุงสุโขทัย พระธาตุมีความสูงถึง 55.5 เมตร บนฐาน 4 เหลี่ยม จัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร ทำด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุด แห่งหนึ่งของชาวล้านนา ในทุกๆปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ของชาวเมืองน่าน อยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระธาตุแช่แห้ง มีความวิจิตรงดงามของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย องค์พระธาตุทำด้วยทองจังโกตรงทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุจะมีตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าจะมีลักษณะ ของการปั้นเป็นลายนาคเกี้ยว ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือจังหวัดน่านโดยแท้จริงของช่าง ชาวเมืองล้านนาที่มีความเชื่อกันว่าหากใครได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่า การชูธาตุ จะได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้าทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข และปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน รวมถึงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า 


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่  89 หมู่ที่ 3 ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000

การเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางได้โดยการใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 1168 หรือ จะใช้เส้นทางสายน่าน แม่จริม ก็ได้คะ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

 เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

เป็นองค์พระธาตุแช่แห้งที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร อยู่บนฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.50 เมตร มีสีเหลืองทองอร่าม เนื่องจากทำด้วยแผ่นทองเหลือง ลักษณะของเจดีย์เป็นทรงระฆัง ส่วนส่วนของฐานทำเป็นฐานหน้ากระดาน 4 เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ รับกับฐานบัวลูกแก้ว เป็นฐานหน้า กระดาน 4 หลี่ยมและ 8เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันไปทั้ง 3 ชั้น องค์ของระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก์ทำออกมาเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานจะมีลักษณะกลมเป็นกระดาน 4 เหลี่ยมและ 8เหลี่ยม ชั้นบัวคว่ำเหนือฐาน 8 เหลี่ยม ตกแต่งลักษณะคล้ายๆกับ กลีบดอกบัว และลายของใบไม้ ยังได้รับความสนใจ ที่เป็นศิลปะของจิตรกรรมจากพม่า

วิหารพระเจ้าทันใจ

ก่อสร้างด้วยคอนกรีตหลังคาไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินที่มีลักษณะเป็น รูปแบบวิหารโถง ทรงจัตุรมุข กว้าง 11 เมตร ยาว 11เมตร และรอยพระพุทธบาทจำลอง มีความสวยงามและปราณีต ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิหารพุทธไสยาศน์ 

ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของ กำแพงแก้ว ที่มีองค์พระธาตุแช่แห้ง เป็นเจดีย์สีขาวที่ได้ศิลปะพของพม่ามาเป็นเจดีย์จำลอง ที่ได้รับการบูชา จนชาวบ้าน เรียกว่า พระธาตุเชวาดากองตั้งอยู่ทางซ้ายมือ เมื่อท่านได้เดินขึ้นมาถึงบริเวณลานด้านหน้าของ วัดพระธาตุวิหาร ได้รับการก่อสร้างตามแนวยางขององค์พระ โดยมีประตูทางเข้าด้านหลังเป็นทิศทิศใต้

วิหารหลวง

เป็นวิหารมีขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุแช่แห้ง มีการต่อเติมเป็นชั้นลดออกมา ทั้ง 2 ห้อง  บริเวณภายในพระวิหารหลวงจะมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประธาน มีพุทธลักษณะปารมารศรีวิชัย ที่เป็นศิลปะของชาวล้านนา มาตั้งประทับนั่งบนฐานที่มีพระพุทธรูป จัดว่าเป็นองค์ให้สวยงามที่สุดอีกองค์นึงของชาวจังหวัดน่าน และเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างช้านาน ที่เรามองเห็นพระพุทธรูปประทับยืน ประดิษฐานใน วิหารหลวงจำนวน 2 องค์ปัจจุบันนั้น  องค์จริงมอบแล้วได้มอบให้พิพิธภัณฑ์ จ.น่าน ส่วนอีกองค์นั้น ได้ถูกโจรกรรมและยังไม่มีวี่แววที่จะได้กลับคืน องค์ที่เราเห็นได้มีการหล่อจำลองจากองค์จริงที่ได้ทำพิธีหล่อเททองไปแล้วเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 บันของประตูของวิหารหลวงนั้น ได้ถูกปูนปั้นเป็นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว ที่มีเอกลักษณ์โดเด่นที่เป็นศิลปะของเมืองน่านนั่นเอง

บันไดนาค

บันไดนาคคู่ 2 ตัว อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุแช่แห้ง บริเวณทางเข้าของพระบรมธาตุแช่แห้ง เรายังสามารถเห็นถึงวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองน่าน ได้อีกด้วย มองเห็นถึงความงดงามของตัวเมืองน่าน และจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนเมืองน่าน ได้มากขึ้น


เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน สามารถเข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม

ฟรี

เบอร์โทรติดต่อ 

054-601146

#1 โดย: กอหญ้า [IP: 183.89.33.xxx]
เมื่อ: 2022-06-30 12:04:46
ชอบมากค่ะ มีความงดงาม อยากไปอีกแน่นอนคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 148,303