วัดพญาวัด

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
การเดินทาง
สิ่งที่น่าสนใจ
เวลาเปิด-ปิด
ค่าเข้าชมสถานที่
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,827