วัดภูเก็ต

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
สิ่งที่น่าสนใจ
การเดินทาง
เวลาเปิด-ปิด
ค่าเข้าชมสถานที่
เบอร์ดทรติดต่อ
Visitors: 171,201